Close

                                                  ESCOLA VERDA

Què vol dir ser escola verda?

Una Escola Verda és un centre que ha rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d’actuacions vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del centre en projectes de millora ambiental, arribant a esdevenir un motor de la sostenibilitat a escala local.

 

Nosaltres som Escola Verda   i per això ens organitzem d’aquesta manera, cada classe té diferents recipients per fer la recollida selectiva: Paper, Envasos, Orgànica i rebuig. Cada dia o cada dos dies els ecodelegats baixen els diferents residus i els aboquen als corresponents contenidors. Els que porten paper de plata, envolcalls de menjar o una cosa similar no deixem que ho llancin als recipients de la classe i se’ls posen a la cartera per llençar-ho a casa. Cada setmana els dijous hem de portar fruita i la classe que porti més fruita en tot el mes guanya un concurs que fem cada mes.

IMATGE PRÒPIAEntrevista al Mestre Josep Maria, coordinador de la Comissió Verda de l’Escola Mestre Ignasi Peraire.