Close

ODS 15: VIDA I D’ECOSISTEMES TERRESTRES

L’ Ods 15 es un dels 17 objectius de l’Agenda 2030. L’ ods 15 es fixa  principalment en la vida dels ecosistemes terrestres, un dels seus objectius és eliminar l’ús dels plàstics ja que al medi ambient aquest material és molt contaminant. La natura està plena de bosses de plàstic, encenedors, ampolles de plàstic, etc.

Hi ha més de 7000 espècies extingides pels comerços il·legals de tot el món i això està afectant el medi ambient perquè no es podran reproduir i acabaran desapareixent. Per aquestes raons l’ Ods 15 és un objectiu molt important i cal estudiar-lo i treballar-lo des de tots els àmbits per tal de buscar alternatives que no afectin als ecosistemes terrestres.

ODS 15
Font: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/