Close

                          GLOBUS DE PLÀSTIC

Els globus de poliuretà triguen fins a 450 anys a descompondre’s, sent altament perillosos per al medi ambient i la seva fauna. … Per exemple, en contacte amb l’aire un globus de làtex triga fins a 2 o 3 mesos a degradar-se, però si es troba en contacte amb l’aigua triga entre 6 mesos i alguns anys.

IMATGE PRÒPIA